Riadenie verejných obstarávaní

Komplexný softvérový nástroj na riadenie zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov obstarávania a verejného obstarávania, ktoré sú definované zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Podpora prípravy dokumentov, harmonogramy procesov a evidencia dokumentov, úloh a udalostí. Zber požiadaviek a príprva plánov obstarávania.

CHCEM VEDIEŤ VIAC 

Systém eProcurement

 PLÁNOVANIE

Príprava a schvaľovanie plánov verejného obstarávania. Podpora plánov podriadených organizácií. Podpora strategického aj operatívneho plánovania.

 ZBER POŽIADAVIEK

Zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie a ich zaraďovaie či už do plánu obstarávaní alebo k obstarávaniam a rámcovým zmluvám.

 VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Evidencia a komplexné riadenie súťaží podliehajúcich zákonu o verejnom obstarávaní. Podpora prípravy dokumentov, procesov, úloh a udalostí.

 HARMONOGRAMY

Komplexné sledovanie procesov verejného obstarávania a príslušných lehôt vrátane zasielania notifikácií o blížiacich sa termínoch.

 SPRÁVA ZMLÚV

Evidencia zmlúv podľa typov, predmetov, zákazníkov, termínov platnosti a iných parametrov. Zároveň poskytuje informácie o čerpaní rámcových dohôd.

 ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie všetkých potrebných dokumentov. Modul taktiež slúži na elektronickú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom.

 INTEGRÁCIA

Systém je prepojený s ďalšími informačnými systémami, ako sú eAukcie, eZakazky, Elektronický kontraktačný systém (EKS) a portál Úradu pre verejné obstarávanie.

 REPORTING

Podpora riadenia pomocou komplexných reportov a štatistických prehľadov vytvorených podľa zadefinovaných kritérií.

 UŽÍVATEĽSKÁ PODPORA

Akékoľvek otázky o fungovaní systému alebo týkajúce sa verejného obstarávania zodpovedia naši profesionáli. Emailom, telefonicky, alebo zabudovaným chatom.

Kontaktujte nás

eBIZ Corp s.r.o.
Zadunajská cesta 10
851 01 Bratislava

+421 2 654 11 356
+421 2 642 82 198
+421 904 444 888

obchod@ebiz.sk